Over 

De workshops van het Instituut voor Toezicht zijn een initiatief van Mr. Drs. Arthur Hol, die vanuit zijn achtergrond als Meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie, met ervaring in HRM, als organisatieadviseur, advocaat en trainer een groeiende behoefte merkte aan workshops over nieuwe manieren van toezichthouden. Het gedachtegoed van Nieuw Toezicht is steeds het uitgangspunt in alle workshops waar Arthur als docent/begeleider optreedt. Een belangrijk kenmerk van de aanpak die hij propageert is het uitgangspunt dat je na elke stap die je zet - terwijl je met elkaar werkt aan een uitdaging, opgave of veranderingstraject - reflecterend en doorvoeld samen besluit wat de volgende stap is. En dus niet vooraf weet wat de volgende stap behelst, maar openstaat voor de richting die je gezamenlijk in gaat slaan.

Arthur vervult diverse functies:
Partner bij De Koning Vergouwen Advocaten
Partner bij Nieuw Organiseren
Programmadirecteur bij Governance University
Directeur-Eigenaar van HRM College
Lid RvT bij Versa Welzijn

Voor meer informatie: www.arthurhol.nl